DEPP&PEPP 
 

Depp & Pepp är en sagobok som på ett humoristiskt sätt lyfter viktiga värdegrundsfrågor, såsom etik, moral, trygghet och tillit.
Boken är framtagen som inspiration och stöd för alla fantastiska barn och för de vuxna som vill vara en del av deras liv. Boken gynnar det goda samtalet mellan barn och vuxen som är en av de grundläggande byggstenarna för en stark självkänsla.

 
Boken kan med fördel användas som ett pedagogiskt verktyg i skolan, vara länken ut till föräldrar så att vi tillsammans kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra barn.

 
Depp & Pepp och den Magiska tankeformeln
Den första boken utgavs från eget förlag BeGreat Inspiration år 2010. Till min stora glädje fick jag ett stipendie från Sparbanksstiftelsen och det resulterade i att alla skolor i 7-härad fick klassuppsättningar i gåva.”
 

I boken möter vi tanke-fåglarna Depp & Pepp som bosatt sig i häxan Magis trädgård. Där Depp ser faror, ser Pepp möjligheter. Frågan är hur, och om, de kan få den höjdrädda Magi att våga lära sig att flyga på sin kvast? Sagan kantas av härliga illustrationer och tankebubblor med frågor och övningar som inspirerar till samtal om tankar och känslor. Den är ett exempel på att samtal om dessa ämnen inte behöver vara särskilt allvarsamma. Utan tvärtom kan bli en mysig stund att dela och ha roligt tillsammans! Depp & Pepp och den Magiska tankeformeln är första delen i en planerad serie om de två tanke-fåglarna.
 
Till Depp&Pepp-böckerna existerar en idé & inspirationsbank med pedagogiskt material som är skalbart och går att anpassa till alla åldrar, olika behov och arenor. Allt för att gynna den goda miljön för våra barn och dess inspiratörer.
Kontakta mig så skräddarsyr vi ett upplägg såsom work-shop, föreläsning och utbildningsmaterial som är anpassad just för er skola, organisation eller företag.

deppopepp2 depppepp