OM MIG 
 

Min vision är att alla barn ska få vara lyckliga barn.
 
Jag har arbetat tillsammans med barn och vuxna i hela mitt liv. Som pedagog, idrottsutövare samt genom andra yrken har jag fått möjlighet att möta människor i alla olika åldrar och livssituationer.
Min styrka är att se den enskildes behov, gruppens önskan och på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för alla inblandade. Att fånga upp känslor, medvetandegöra och inspirera i syfte att trygga, stärka och läka det är min passion.
 

Idag driver jag mitt företag och har förmånen att arbeta som föräldrainspiratör, inspirationscoach, idégenerator och författare. Genom dessa verktyg vill jag vara med och skapa den bästa av världar för våra barn.

platsforbild